ระบบ Blockchain

รับออกแบบและพัฒนาระบบบล็อกเชน Blockchain

Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลาง

สอบถามข้อมูล คลิก!
ระบบ blockchain

Blockchain คืออะไร?

บล็อกเชนเปรียบเสมือนเครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน เราจึงรู้ว่าใครมีสิทธิและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้จริงๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อก (Block) ที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ (Chain)

เมื่อธุรกรรมต่างๆ ถูกบันทึกในบล็อกเหล่านี้แล้ว เราจะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ เพราะทุกคนต่างก็มีสำเนาหรือประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่กับตัว จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ที่ใครจะมาปลอมแปลงข้อมูล โดยปราศจากการรับรู้จากผู้คนส่วนใหญ่

Advance Blockchain

เลขที่สิทธิบัตร : 1801003232A

" Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง "

ระบบ Blockchain เหมาะกับใคร?

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้หลากหลาย

ธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างสกุลเงินดิจิทัล

ธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อนตรวจสอบข้อมูล

ธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน

ธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

ธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างเครือข่ายข้อมูลที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้อยากแม่นยำ

ลงทะเบียนรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Blockchain ฟรี!! คลิกเลย!